Operasyonel Göstergeler

Tesislerimizde gerçekleşen operasyonlar tüm safhalarında el terminali kullanılarak geçekleşmekte olup, bilgiler elektronik ortama eşzamanlı olarak ve hatasız şekilde aktarılmakta, süreçlere ilişkin ölçüm ve raporlamalar kolaylıkla yapılabilmektedir.

 1. İhracat ölçümlemeler ve Standartlar
  • IATA Standartlarına göre kargo kabulü
  • Tartım ve ebat ölçümü ve bu bilgilerin elektronik posta yolu ile havayoluna iletilmesi
  • Paletleme sürelerinin ölçülmesi
 2. İthalat ölçümlemeler ve Standartlar
  • Ara konşimento bazında gelen kargoların ayrıştırılması
  • İlk ULD ve son ULD boşaltma sürelerinin ölçümü
  • IATA standartlarına göre kargonun depolanması
  • Hazır olan ordino evrakları ve kargonun müşteriye teslimi
  • Tüm bu evrelerin ölçülebilir ve raporlanabilirliği
 3. Hatalı kargo elleçleme oranlarının ölçülebilirliği (OVCD, MSCA, vs.)
 4. Yönetim Standartları
  • CRM sistemi sayesinde müşterilerin soru ve şikayetlerinin ölçülebilirliği
  • Telefon ve internet sorgulaması yapılarak kargonun durumu hakkında bilgi alınması
 5. GÜVENLİK
  • IATA sertifikalı personeller tarafından yapılan tehlikeli madde kabulu ve kontrol formları
  • Tüm antrepo hizmetleri ve işleyişi işci sağlığı ve güvenliğine uygun
 6. ELEKTRONİK VERİ DEĞİŞİMİ

 7. İhracat:
  FFM
  RCS

  İthalat:
  FSU/RCF
  FSU/DIS FDCA
  FSU/DIS FDAW
  FSU/DIS MSCA
  FSU/DIS MSAW
  FSU/NFD
  FSU/DLV
  FSU/AWD